خانه اخبار ویژه حماس: تبادل هر سرباز زن اسرائیلی با ۵۰ اسیر فلسطینی