خانه اخبار ویژه حماس به پیشنهاد آتش‌بس پاسخ مثبت داد