خانه اخبار ویژه حماس: چیزی به‌نام «بعد از حماس» وجود نخواهد داشت