خانه اخبار استانی حمل بیش از ۲ میلیون تن کالا توسط ناوگان باری بوشهر