خانه اخبار استانی حکم انتصاب رئیس ستاد پزشکیان در استان بوشهر + عکس