خانه اخبار ویژه حیرت آمریکایی‌ها از استقبال مردم از هادی چوپان+عکس