خانه اخبار استانی خارگ، تنها شهر بدون گاز استان بوشهر