خانه اخبار مهم خارگ تنها شهر بدون گاز استان/ عدم استقبال بوشهری ها از وام گازکشی