خانه اخبار ویژه خاطره آیت‌الله از بیانیه نمایندگان آمریکا علیه سید محمد خاتمی