خانه دسته‌بندی نشده خبر بخشدار دیر برای اهالی دو روستا