خانه اخبار ویژه خبر تلخ: رباط بازیکن تیم ملی پاره شد