خانه اخبار ویژه خبر خوش برای پرسپولیسی‌ها؛ جریمه‌ها پاک خواهد شد؟