خانه اخبار استانی خدمات رایگان دامپزشکی در دورافتاده ترین روستای دشتی + عکس