خانه اخبار ویژه خط و نشان کریستیانو رونالدو و رفقا برای پرسپولیس