خانه اخبار ویژه خواننده‌ها امسال ۳ برابر سال ۹۸ کنسرت داشتند