خانه اخبار ویژه دادگاه تهران، آمریکا را محکوم به پرداخت ۲ میلیارد دلار کرد