خانه اخبار ویژه داماد ترامپ: عربستان برای یهودی ها از آمریکا امن‌تر است