خانه درباره ما

درباره ما

توسط سردبیر

پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

نخستین پایگاه اطلاع رسانی دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات در استان بوشهر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی احمدی

ایمیل: pgnews_ir@yahoo.com

تلفن: 33554388 (077)

«خلیج فارس» از سال 1386 فعالیت خود را با رویکرد خبری- تحلیلی و در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی در فضای مجازی استان بوشهر آغاز کرد.

در سال 1391 «خلیج فارس» به عنوان نخستین سایت استان، مجوز پایگاه اطلاع رسانی از هیات نظارت بر مطبوعات اخذ کرده است.