خانه اخبار ویژه درخت مشهور ۳۰۰ ساله در انگلیس قطع شد!