خانه اخبار استانی درخشش کارگاه بازیگری فرهنگسرا استاد امیری در جشنواره استانی + عکس