خانه اخبار ویژه درگذشت پزشک زن بر اثر ابتلا به تب دنگی؟