خانه اخبار ویژه دعوت طارمی از اسطوره‌های ایران برای حضور در قطر