خانه اخبار مهم دکتر پزشکیان می تواند در دل اکثریت ناراضی، امید ایجاد کند/ امیدوارم صدای اکثریت شنیده شود + فیلم