خانه اخبار ویژه دیوار پهپادی؛ برنامه 6 کشور اروپایی علیه روسیه