خانه اخبار استانی رئیس‌کل دادگستری: مبارزه با فساد در محاکم قضایی بوشهر با جدیت دنبال می‌شود