خانه اخبار ویژه رئیسی: با عربستان ارتباط داریم؛ فعالیت‌های هسته‌ای ما هیچ‌گونه انحرافی ندارد