خانه اخبار ویژه رئیس دفتر رهبری: ماجرای غزه داستان فلسطینی‌هاست و بس؛ ارتباطی به ما ندارد