خانه اخبار استانی رئیس ستادهای مردمی قالیباف در بوشهر منصوب شد + تصویر حکم