خانه اخبار استانی رئیس ستاد قاضی‌زاده‌هاشمی در بوشهر منصوب شد