خانه اخبار استانی راه‌اندازی ام.آر.آی گناوه به کجا رسید؟