خانه اخبار ویژه رحیم‌پور ازغدی: خانم نیم‌لختی را دیدم که با تسبیح ذکر می‌گفت