خانه اخبار ویژه رهبرانقلاب:حضور در انتخابات صرفاً تکلیف نیست حق مردم است