خانه اخبار ویژه رهبر انقلاب: یکی از دلایل توصیه من به مشارکت، کوتاه کردن زبان بدگویان است