خانه اخبار ویژه روحانی: در انتخابات خبرگان، حساب‌شده من را رد کردند