خانه اخبار ویژه روزنامه ایران: شبکه منوتو درباره علت تعطیلی دروغ می‌گوید