خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری‌اسلامی: همه کاندیدا‌ها بانیان وضع موجودند