خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری اسلامی: آرای باطل را نه شیاطین‌جنّی در صندوق ریخته‌اند و نه فرشتگان الهی!