خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری اسلامی: اطلاعات اتباع وابسته به طالبان در حمله تروریستی راسک را پنهان نکنید