خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری اسلامی: با آرمان‌های امام فاصله زیادی داریم