خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری اسلامی: ریزش آرا را جدی نگرفتید، بدتر شد