خانه اخبار ویژه روز برگزاری مراسم تحلیف پزشکیان اعلام شد