خانه اخبار ویژه رونمایی از رقیب جدید بیرانوند در پرسپولیس