خانه اخبار ویژه رویترز درباره غزه: از خوردن خوراک دام تا نوشیدن آب شور