خانه اخبار ویژه رییسی: نسبت به رفع فوری اختلال برخی جایگاه‌های سوخت اقدام کنید