خانه اخبار استانی رییس شبکه بهداشت دشتی: کمبود آمبولانس در این شهرستان نگران کننده است