خانه اخبار استانی رییس شورای اسلامی استان بوشهر: مردم در ۱۵ تیرماه انتخابی اصلح در راستای توسعه و پیشرفت ایران خواهند داشت