خانه اخبار استانی رییس صداوسیما: سریال “شهید نادر مهدوی” تولید می شود