خانه اخبار استانی رییس مجمع نمایندگان استان: برای رفع مشکل اسناد مردم تصمیم تاریخی گرفته می شود