خانه اخبار ویژه زارع‌پور: با بیش از ۲۰ مورد خرابکاری ارتباطی در روز انتخابات برخورد شد