خانه اخبار ویژه زاکانی: تا آخر می‌مانم و رقابت می‌کنم + عکس